Onderhoud van het poortblad

De panelen bestaan uit vuurverzinkte staalplaten voorzien van tweevoudig ingebrande polyestercoating. De poort beantwoordt bovendien aan huidige en toekomstige normen inzake afsluitingen, die bestaan uit hoogtechnologische en esthetische materialen. Om die kwaliteit te behouden, dienen de blootgestelde oppervlakken regelmatig onderhouden te worden met zuiver water en/of niet-agressieve detergenten.

Het onderhoud van uw garagepoort is afhankelijk van de omgeving waarin de poort staat:

  • Landelijke of in licht verstedelijkte zone: 1 à 2 keer per jaar reinigen volstaat.
  • Industriële omgeving: minstens 3 reinigingsbeurten per jaar noodzakelijk.
  • Frequentie verhogen aan de kust of in een agressieve omgeving!

Onderhoud van scharnier-, draaipunten en bewegende onderdelen

Bewegende delen minimaal 2 tot 3 keer per jaar smeren met aangepaste voorgeschreven olie type ‘ROGOIL AP94’ of equivalent. Deze zijn verkrijgbaar in onze service centra!

Olie en vethoudende producten zorgvuldig en matig gebruiken, deze producten hebben namelijk een vuilaantrekkende werking.

Opgelet! Smeer nooit de nylon loopwielen en hun contacttraject!

Visuele controle

Controleer regelmatig de schroeven, bouten en alle onderdelen onder spanning.

Bij slechte werking van de poort, raadpleeg de dienst na verkoop.

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons